Agenda

19-02-2018
Algemene Ledenvergadering 2018
Algemene Ledenvergadering  Maandag 19 februari 2018Geesterenseweg 11Aanvang 20.00 uur   AGENDA   - OPENING   - NOTULEN JAARVERGADERING 13 FEBRUARI 2017   - JAARVERSLAG PENNINGMEESTER   - VERSLAG KASCOMMISSIE   - BESTUURSVERKIEZING / AFTREDEND EN HERKIESBAAR   - RONDVRAAG   - SLUITING   Bestuur IJsclub...
Lees verder
home 
nieuws 
agenda 
fotoalbum 
historie 
bestuur 
gastenboek 
sponsoren 
links 
clubinfo