Agenda

04-02-2019
Algemene ledenvergadering 2019
Algemene Ledenvergadering 2019 Maandag 4 februari 2019Geesterenseweg 11Aanvang 20.00 uur   AGENDA   - OPENING   - NOTULEN JAARVERGADERING 19 FEBRUARI 2018   - JAARVERSLAG PENNINGMEESTER   - VERSLAG KASCOMMISSIE   - BESTUURSVERKIEZING / AFTREDEND EN HERKIESBAAR   - RONDVRAAG   - SLUITING   Bestuur IJsclub...
Lees verder
home 
nieuws 
agenda 
fotoalbum 
historie 
bestuur 
gastenboek 
sponsoren 
links 
clubinfo